BDT 800


Internet Bandwidth 7 Mbps


YouTube Bandwidth HD Buffer less


FTP Bandwidth Unlimited


BDIX Bandwidth UnlimitedBDT 1000


Internet Bandwidth 10 Mbps


YouTube Bandwidth HD Buffer less


FTP Bandwidth Unlimited


BDIX Bandwidth UnlimitedBDT 1500


Internet Bandwidth 18 Mbps


YouTube Bandwidth HD Buffer less


FTP Bandwidth Unlimited


BDIX Bandwidth UnlimitedBDT 2000


Internet Bandwidth 25 Mbps


YouTube Bandwidth HD Buffer less


FTP Bandwidth Unlimited


BDIX Bandwidth Unlimited